Jong Ondernemers Diner

Na het reces vindt jaarlijks het Jong Ondernemers Diner plaats. Dit diner is voor leden van het RSC/RVSV die al een onderneming hebben opgezet of al een uitgewerkt bedrijfsplan hebben. Op deze avond zullen leden van de OndernemersCirkel aanwezig zijn om deze plannen te bespreken, aan te vullen, tips te geven en eventueel een langdurige samenwerking aan te gaan.

Vorige edities:

16 januari 2020
24 april 2018